Notícies - Tots els Articles

Incidència puntual

DNI.cat degut a un atac als nostres servidors s'han endarrerit les darreres peticions!
Avui ens hi posem de nou!

Incidència puntual resolta

DNI.cat avui mateix acabem de rebre els consumibles de la impressora de documents!
Ara mateix ens hi posem de nou!

Incidència puntual

DNI.cat aquesta setmana ens hem quedat sense consumibles!
Estem a l'espera de rebre els consumibles de la impressora de documents que usem!

2.903 documents enviats
DNI.cat envia el document 2.903!
Molt a prop dels/les 3.000 independents/es!
comentaris en aquest article - veure comentaris